Liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 20 Pasteur – P4 – Tp Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 02633.532779 – 02633.594333

Fax: 02633532567

Email: qdtpt@lamdong.gov.vn

GỬI EMAIL