Author Archives: admin

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong đó đề xuất giảm thuế TNDN từ 20% xuống còn từ 15 – 17%, nhằm “tiếp sức” cho cộng đồng doanh nghiệp. Công ty TNHH Phúc Thuận ở xã Đoàn […]