Chuyên đề: “Những thuận lợi và khó khăn trong công tác quản lý tài sản đảm bảo nợ vay trong hoạt động cho vay các dự án đầu tư tại Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng”.

Download (PDF, 309KB)

[related_post]