TIN TỨC

Giảm thuế thu nhập giúp doanh nghiệp có thêm nguồn vốn

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), trong đó đề xuất giảm thuế TNDN từ 20% xuống còn từ 15 - 17%, nhằm "tiếp sức" cho cộng đồng doanh nghiệp. Công ty TNHH ...
Xem Thêm

CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CỦA QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LÂM ĐỒNG