Địa chỉ liên hệ: 20 Pastuer - Phường 4 - Tp. Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại: 084.63. 3532777 - 3532778 

Fax084.63. 3532567

Đường dây nóng: 084.63. 3532777 hoặc 0918. 012745

Email: quydtptld@yahoo.com.vn

English (UK)Vietnamese-VN

Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng thành lập theo Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008.

Ngày 01/01/2009, Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ tổ chức và hoạt động  ban hành tại Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008...Chi tiết

Trang chủ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tranh cãi "nảy lửa" về nợ xấu: Bán nợ ch…

16-09-2016

“VAMC thực chất chỉ là một dạng "thủ thuật kế toán" để đưa nợ xấu...

Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ

02-05-2014

Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng ngoại tệ

Hôm nay (9/4), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định...

Nói và làm: Trần lãi suất có cũng như kh…

02-05-2014

Nói và làm: Trần lãi suất có cũng như không

 (VEF.VN) - Các ngân hàng cứ âm thầm và tìm đủ mọi cách để đẩy...

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

VĂN BẢN LDIF

  • 1
  • 2
Prev Next

Quy chế đầu tư trực tiếp

02-05-2014

Quy định những nội dung cụ thể về hoạt động đầu tư trực tiếp của Quỹ đầu tư phát triển...

Quy chế đảm bảo tiền vay

02-05-2014

Quy định về việc bảo đảm tiền vay của Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng (tải tài liệu đính kèm)

Quy chế tuyển dụng

02-05-2014

Quy định những nội dung cụ thể về việc tuyển dụng nhân sự của Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng (tải...

Quy chế thẩm định dự án

02-05-2014

Cho biết mục đích, yêu cầu thẩm định đối với các đối tượng tham gia vay vốn (tải tài liệu đính...

Quy chế cho vay

02-05-2014

Quy định về việc cho vay đầu tư của Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng  (Tải tài liệu đính kèm)

VĂN BẢN CÁC BAN NGÀNH

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Thông tư 77/2013/TT-BTC

02-05-2014

Thông tư quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của nhà nước và...

Thông tư 201/2011/TT-BTC

02-05-2014

Về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và...

Thông tư 19/2010/TT-NHNN

02-05-2014

Sửa đổi một số điều của thông tư 13/2010/TT-NHNN (tải tài liệu đính kèm)

Thông tư 161/2013/TT-BTC

02-05-2014

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính quy định mức lãi suất cho...

Thông tư 15/2010/TT-NHNN

02-05-2014

Thông tư Qui định về phân loại nợ , trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi...

Thông tư 139/2007/TT-BTC

02-05-2014

Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (tải tài liệu đính kèm)

Thông tư 13/2010/TT-NHNN

02-05-2014

Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (tải tài liệu...

Thông tư 104/2012/TT-BTC

02-05-2014

Quy định lãi suất cho vay tín dụng, đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh...

Thông tư 02/2013/TT-NHNN

02-05-2014

Thông tư quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro...

Quyết định số 608/QĐ-UBND

02-05-2014

V/v ban hành Quy định trình tự, thủ tục hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay...

Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND

02-05-2014

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng (tải tài liệu...

Quyết định số 35/QĐ-UBND

02-05-2014

V/v thành lập Quỹ Đầu tư phát triển Lâm Đồng (tải tài liệu đính kèm)

Lãi suất cho vay

  • Lãi suất cho vay từ Quỹ Đầu tư phát triển: để đầu tư các dự án tối thiểu bằng 80% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư do Bộ Tài chính ban hành tại từng thời điểm.
  • Lãi suất cho vay để đầu tư - kinh doanh nhà ở xã hội tối thiểu bằng 80% lãi suất cho vay tín dụng đầu tư do Bộ Tài chính ban hành tại từng thời điểm.
  • Lãi suất cho vay cải thiện nhà ở đối với đối tượng có thu nhập thấp là 6,6%/năm (áp dụng lãi suất cho vay hộ nghèo đang thực hiện tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng).

Liên kết website

 

Quỹ đầu tư phát triển Lâm Đồng

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries